Cousas da miña vida

Mi vida no era merecedora de salvación

porque ya no sabía que era real o no…